modern geometric shape

gIAI ĐIỆU

yêu thương

đêm nhạc gây quỹ

Ribbon Icon

các HOẠT ĐỘNG, chương trình

thuộc chuỗi Giữ lửa yêu thương 14

GIAI ĐIỆU YÊU THƯƠNG 2023

Các chương trình thuộc GLYT14:

Thăm các cụ già neo đơn tại xã Bình Khương, cùng dọn dẹp, chăm sóc, nấu bữa cơm gia đình cùng các cụ.

Album ảnh trên Facebook, Google Photos

Chương trình ngoại khóa dành cho các em học sinh tiểu học xã Bình An, kết hợp phát học bổng khuyến khích học tập.

Hình ảnh trên Facebook [1][2], Google Photos

Trao học bổng 2023

Hoạt động trao học bổng tại các trường THCS, THPT huyện Bình Sơn.

Album ảnh trên Facebook, Google Photos

Đêm nhạc gây quỹ chương trình từ thiện

Tổ chức năm 2023

Album ảnh trên Facebook, Google Photos

Chợ phiên 2023

Các sản phẩm gây quỹ cho các chương trình từ thiện, chương trình xẫ hội hằng năm

|

|

Chương trình

Scan Me Icon
search bar icon vector illustration

STK GÂY QUỸ (04 chữ số)

7676

tại Ngân hàng Quân đội

tên TK: LÊ HOÀNG TÚ ANH

công khai

thu chi tự động

tại web:

3d chibi man with vr metaverse

Phụ trách:

Ms.Võ Nguyên Hồng

Mr.Nguyễn Hoàng Phúc

neon dots arrow
neon dots arrow
Holographic Chrome Decorative Curved Line
Modern-3D-Bold-Number1
Number 4 Vector
neon dots arrow
neon dots arrow
Astronaut Floating In Space Cartoon Vector Illustration
Dots Shape
Bushes flat illustration
Love Tree with Heart Leaves for Valentine's Day.
Bush flat illustration
Plant flat illustration
Bush flat illustration