|

|

Liên hệ

Cute Astronaut Holding Star Cartoon Vector Illustration

Mr.Lê Tấn Thái

Phụ trách tổng Giữ lửa yêu thương năm thứ 14.

SĐT 0352.131.301 | Email: thai.le@binhson.net


Ms.Phạm Nguyên Trúc Giang

Phụ trách tài chính GLYT năm thứ 14

SĐT: 0987.691.457 | Email: trucgiang@binhson.net


Ms.Nguyễn Thị Kiều Vân

Phụ trách truyền thông GLYT năm thứ 14

SĐT: 0348.234.443 | Email: kieuvan@binhson.net


Ms.Võ Nguyên Hồng

Phụ trách gây quỹ GLYT năm thứ 14

SĐT: 0916.783.077 | Email: nguyenhong@binhson.net


Ms.Lê Hoàng Tú Anh

Phụ trách hợp tác chiến lược, truyền thông

SĐT: 0972.617.105 | Email: tuanh@binhson.net

Dots Shape
Dots Shape