Black Dots Pattern

Giữ lửa yêu thương

Chương trình từ thiện truyền thống thường niên của BinhSonNet

Astronaut Floating In Space Cartoon Vector Illustration

ngọn lửa

5

1

đã & đang được thắp lên

trong hơn 15 năm qua

01

GLYT Năm thứ 01

Tháng 02.2008

Về thăm xã Bình An

Các hộ gia đình khó khăn

02

GLYT Năm thứ 02

Tháng 02.2010

Đêm văn nghệ và trao học bổng cho các em học sinh vượt khó tại Thị trấn Châu Ổ

03

GLYT Năm thứ 03

Tháng 02.2011

Tặng quà các em ở trung tâm phục hồi chức năng Bình Hòa

04

GLYT Năm thứ 04

Tháng 01.2012

Đêm văn nghệ & tặng quà các em Trường Tiểu học Bình Nguyên

05

GLYT Năm thứ 05

Tháng 02.2013

Văn nghệ & tặng học bổng tại THCS Bình Thanh

06

GLYT Năm thứ 06

Tháng 02.2014

Thăm hỏi, dọn dẹp & bữa cơm gia đình cùng các cụ neo đơn tại Xã Bình Trung

07

GLYT Năm thứ 07

Tháng 02.2015

Thăm các cụ già neo đơn

tại xã Bình Long

08

GLYT Năm thứ 08

Tháng 02.2016

Thăm các cụ già neo đơn

tại xã Bình Phước


09

GLYT Năm thứ 09

Tháng 02.2017

Thăm các cụ già neo đơn

tại xã Bình Chương

10

GLYT Năm thứ 10

Tháng 02.2018

Thăm các cụ già neo đơn

tại Bình Thới & Bình Chánh

11

GLYT Năm thứ 11

Tháng 01.2019

+ Thăm các cụ già neo đơn

tại xã Bình Phú

+ Tour ngoại khóa Làng gốm & học bổng cho HS 2 trường Bình Phú

12

GLYT Năm thứ 12

Tháng 01.2020

+ Thăm các cụ già neo đơn

tại xã Bình An

+ Tour ngoại khóa Làng gốm & học bổng cho HS trường Bình Khương

13

GLYT Năm thứ 13

Tháng 01.2021

Học bổng cho các em trường Tiểu học Bình Minh

14

GLYT Năm thứ 14

Tháng 01.2023

+ Thăm các cụ già neo đơn

tại xã Bình Khương

+ Tour ngoại khóa Tết trồng cây tại xã Bình An


15

GLYT Năm thứ 15

Tháng 01.2023

+ Ngày hội “Tết ba miền” cho các em học sinh xã Bình Hòa

+ Đom đóm Yêu Thương